wtorek, 06 listopad 2018 12:53

Konserwacja domowych instalacji

Konserwacja to w najprostszym tłumaczeniu zespół czynności, który ma na celu zabezpieczenie danego elementu przed zniszczeniem lub degradacją.

 

 Czynności te mają szczególne znaczenie w kwestii domowych instalacji, które oprócz tego że powinny być właściwie chronione przed zepsuciem, to jednocześnie muszą by niezawodne i działać bez przerwy. Wśród tego typu domowych instalacji wymienia się głównie wentylację, dzięki której obieg powietrza w naszym domu jest zdecydowanie lepszy, a także instalację elektryczną, której szerokiego i potrzebnego współcześnie na co dzień wykorzystania raczej nie trzeba wyjaśniać. W związku z tym, jak możemy zadbać o prawidłowy stan i bezawaryjne działanie wymienionych wyżej systemów w naszym domu?

Jak zadbać o wentylację?

Wentylacja bez wątpienia przynosi nam wiele korzyści. Zaniedbana i zakurzona może jednak sprawiać wiele problemów, począwszy od zagrożenia pożarowego i braku skuteczności w redukowaniu kosztów ogrzewania, aż po przyczynienie się do pogorszenia stanu naszego zdrowia. Dlatego też wentylację należy systematycznie czyścić przy użyciu sztywnej obracającej się szczotki, w przypadku jej kanałów sztywnych, a także miękkiej szczotki lub specjalnego odkurzacza czyszcząc kanały elastyczne. Odpowiednia konserwacja wentylacji wymaga również wymiany filtrów, a także regularnej kontroli instalacji odprowadzania skroplin. 

Jak zadbać o instalację elektryczną?

O ile konserwację wentylacji możemy wykonać w dużej mierze sami, to w tym przypadku będzie to raczej niemożliwe. Konserwacja instalacji elektrycznej może być bowiem wykonana tylko i wyłącznie przez osoby posiadającego do tego odpowiednie uprawnienia, a więc zawodowych elektryków. Konserwacja ma na celu przede wszystkim zapewnienie sprawnego funkcjonowania instalacji elektrycznej. Polega ona głównie na wykonaniu niezbędnych pomiarów, a także sprawdzeniu wszystkich jej elementów, takich jak przykładowo okablowanie i oprzyrządowanie w postaci bezpieczników. Konieczne w tym przypadku jest również usunięcie ewentualnych usterek oraz wadliwe działających części, które na przykład na przestrzeni wielu lat eksploatacji ulegały awariom, lub niebezpiecznym uszkodzeniom, mogącym zagrozić bezpieczeństwu użytkowników instalacji.