Polecane

  • 1
  • 2
wtorek, 06 listopad 2018 12:53

Konserwacja domowych instalacji

Konserwacja to w najprostszym tłumaczeniu zespół czynności, który ma na celu zabezpieczenie danego elementu przed zniszczeniem lub degradacją.

 

 Czynności te mają szczególne znaczenie w kwestii domowych instalacji, które oprócz tego że powinny być właściwie chronione przed zepsuciem, to jednocześnie muszą by niezawodne i działać bez przerwy. Wśród tego typu domowych instalacji wymienia się głównie wentylację, dzięki której obieg powietrza w naszym domu jest zdecydowanie lepszy, a także instalację elektryczną, której szerokiego i potrzebnego współcześnie na co dzień wykorzystania raczej nie trzeba wyjaśniać. W związku z tym, jak możemy zadbać o prawidłowy stan i bezawaryjne działanie wymienionych wyżej systemów w naszym domu?

Jak zadbać o wentylację?

Wentylacja bez wątpienia przynosi nam wiele korzyści. Zaniedbana i zakurzona może jednak sprawiać wiele problemów, począwszy od zagrożenia pożarowego i braku skuteczności w redukowaniu kosztów ogrzewania, aż po przyczynienie się do pogorszenia stanu naszego zdrowia. Dlatego też wentylację należy systematycznie czyścić przy użyciu sztywnej obracającej się szczotki, w przypadku jej kanałów sztywnych, a także miękkiej szczotki lub specjalnego odkurzacza czyszcząc kanały elastyczne. Odpowiednia konserwacja wentylacji wymaga również wymiany filtrów, a także regularnej kontroli instalacji odprowadzania skroplin. 

Jak zadbać o instalację elektryczną?

O ile konserwację wentylacji możemy wykonać w dużej mierze sami, to w tym przypadku będzie to raczej niemożliwe. Konserwacja instalacji elektrycznej może być bowiem wykonana tylko i wyłącznie przez osoby posiadającego do tego odpowiednie uprawnienia, a więc zawodowych elektryków. Konserwacja ma na celu przede wszystkim zapewnienie sprawnego funkcjonowania instalacji elektrycznej. Polega ona głównie na wykonaniu niezbędnych pomiarów, a także sprawdzeniu wszystkich jej elementów, takich jak przykładowo okablowanie i oprzyrządowanie w postaci bezpieczników. Konieczne w tym przypadku jest również usunięcie ewentualnych usterek oraz wadliwe działających części, które na przykład na przestrzeni wielu lat eksploatacji ulegały awariom, lub niebezpiecznym uszkodzeniom, mogącym zagrozić bezpieczeństwu użytkowników instalacji.

Wyświetlony 781 razy