poniedziałek, 02 październik 2023 11:58

Czujniki RTD - pt 100 i pt1000

pasteryzacja pasteryzacja Źródło: pixabay.com Licencja: https://pixabay.com/pl/service/license

Temperatura jest jednym z najważniejszych parametrów w wielu dziedzinach nauki i techniki. Wyobraź sobie świat, w którym nie możemy dokładnie mierzyć temperatury – wiele procesów przemysłowych, medycznych i badawczych byłoby niemożliwych do przeprowadzenia lub kontrolowania. W środowiskach, gdzie dokładność pomiaru temperatury jest kluczowa, jednym z najbardziej popularnych rozwiązań są czujniki rezystancyjne RTD. Czujniki te, w szczególności pt 100 i pt1000, odgrywają kluczową rolę w wielu zastosowaniach, od monitorowania temperatury w produkcji spożywczej po badania naukowe w laboratoriach.

 

Czym są czujniki RTD?

Czujnik rezystancyjny RTD (Resistance Temperature Detector) to urządzenie, które mierzy temperaturę poprzez interpretację zmiany oporu elektrycznego. Opór materiału, z którego wykonany jest czujnik, zmienia się w określony, przewidywalny sposób w zależności od temperatury. Najczęściej wykorzystywanym materiałem w czujnikach RTD jest platyna.

Zasada działania RTD opiera się na prostym prawie fizyki: opór większości metali rośnie w miarę wzrostu temperatury. W przypadku platyny ta zmienność oporu jest liniowa i przewidywalna w szerokim zakresie temperatur, co czyni ją idealnym materiałem dla czujników RTD.

Materiały stosowane w czujnikach RTD

Platyna jest metalem szlachetnym, który cechuje się wieloma pożądanymi właściwościami, takimi jak odporność na korozję, stabilność chemiczna i przewidywalna zmienność oporu w zależności od temperatury. Dzięki tym właściwościom, czujniki RTD wykonane z platyny są bardzo dokładne i stabilne w dłuższej perspektywie czasu.

Czysta platyna wykorzystywana w czujnikach RTD jest specjalnie przygotowywana, aby zapewnić jak największą dokładność i powtarzalność pomiarów. Procesy produkcyjne są ściśle kontrolowane, aby eliminować wszelkie zanieczyszczenia, które mogłyby wpłynąć na właściwości oporowe platyny.

Różnice między pt 100 a pt1000

Zarówno pt 100, jak i pt1000 odnoszą się do platynowych czujników RTD, jednak różnią się podstawową charakterystyką oporu. Główna różnica polega na wartości oporu przy określonej temperaturze (zazwyczaj 0°C):

 • pt 100 – posiada opór 100 ohmów przy 0°C.
 • pt1000 – posiada opór 1000 ohmów przy 0°C.

W praktyce różnica w oporze wpływa na kilka kluczowych aspektów zastosowania tych czujników:

 • Dokładność: pt1000, dzięki wyższemu oporowi, często pozwala na dokładniejsze pomiary w systemach, gdzie występują długie przewody lub niskie napięcia. Wyższy opór zmniejsza wpływ dodatkowych rezystancji połączeń i przewodów na wynik pomiaru.
 • Zakres temperatur: Chociaż oba typy czujników są dostępne w różnych wersjach i mogą mierzyć w szerokim zakresie temperatur, pt 100 jest częściej wykorzystywany w przemyśle z uwagi na lepszą dostępność i wszechstronność.
 • Aplikacje: Ze względu na wyższy opór i potencjalną lepszą dokładność, pt1000 może być preferowane w precyzyjnych aplikacjach naukowych i badawczych. pt 100, z uwagi na swoją wszechstronność, jest częściej stosowany w przemyśle.

Kluczowe zalety czujników pt 100 i pt1000

 • Wysoka dokładność pomiarów: Dzięki wykorzystaniu platyny, oba czujniki zapewniają wysoką dokładność pomiaru. Platyna ma liniową charakterystykę zmiany oporu w funkcji temperatury, co pozwala na dokładne pomiary w szerokim zakresie temperatur.
 • Długoterminowa stabilność: Platynowe czujniki RTD są znane z doskonałej stabilności długoterminowej. Oznacza to, że nawet po wielu latach użytkowania, ich dokładność pomiaru pozostaje niezmieniona.
 • Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: Czujniki RTD, w przeciwieństwie do termopar, są mniej podatne na zakłócenia elektromagnetyczne, co czyni je bardziej niezawodnymi w środowiskach przemysłowych.

Typowe aplikacje czujników pt 100 i pt1000

 • Przemysł spożywczy: Monitorowanie i kontrola temperatury jest kluczowa w produkcji żywności. Czujniki RTD są używane do monitorowania temperatury w piecach, chłodniach, pasteryzatorach i wielu innych urządzeniach. Zazwyczaj Rejestrtory wykorzystujace czujniki RTD mają możliwość zapisywania kilku kamnałów danych np. czasu i temperatury pasteryzacji.
 • Przemysł chemiczny: Kontrola procesów chemicznych często wymaga dokładnego monitorowania temperatury. Czujniki RTD są idealne do takich zastosowań, dzięki swojej odporności na agresywne środowisko chemiczne.
 • Przemysł energetyczny: W elektrowniach, zarówno konwencjonalnych, jak i odnawialnych źródeł energii, kontrola temperatury jest kluczowa dla efektywności i bezpieczeństwa.
 • Aparatura naukowa i badawcza: Dzięki wysokiej dokładności i stabilności, czujniki pt 100 i pt1000 są często wybierane do precyzyjnych pomiarów w laboratoriach i instytutach badawczych.

Metody połączenia czujników RTD

Dla osiągnięcia największej dokładności i niezawodności pomiaru, ważne jest odpowiednie połączenie czujników RTD. Istnieją różne metody połączenia, które służą do kompensacji błędów pomiarowych spowodowanych rezystancją przewodów.

 • 2-przewodowe połączenie: Jest to najprostsza metoda połączenia czujnika RTD. W tym przypadku oba przewody czujnika są podłączone bezpośrednio do przyrządu pomiarowego. Choć jest to najtańsza i najszybsza metoda, jest ona również najmniej dokładna, ponieważ rezystancja przewodów wprowadza dodatkowy błąd w pomiarze.
 • 3-przewodowe połączenie: Trzy przewodowe połączenie jest najczęściej używaną metodą w przemyśle. Dodatkowy, trzeci przewód służy do kompensacji błędów spowodowanych rezystancją przewodów. W praktyce, dwa przewody mają identyczną długość i typ, dzięki czemu ich rezystancje są takie same i mogą być skompensowane.
 • 4-przewodowe połączenie: Jest to najbardziej dokładna metoda połączenia czujnika RTD. Cztery przewody umożliwiają niezależne pomiary prądu i napięcia, eliminując wpływ rezystancji przewodów na pomiar. Choć jest to najdroższa metoda, jest idealna dla aplikacji, gdzie dokładność pomiaru jest kluczowa.

Wyzwania związane z zastosowaniem czujników pt 100 i pt1000

Podczas korzystania z czujników RTD, warto być świadomym potencjalnych wyzwań:

 • Wpływ długości i rodzaju przewodów: Jak wspomniano wcześniej, długość i rodzaj przewodów może wpłynąć na dokładność pomiaru. Wybierając odpowiednią metodę połączenia, można zminimalizować ten wpływ.
 • Interferencje i zakłócenia: Mimo że czujniki RTD są mniej wrażliwe na zakłócenia elektromagnetyczne niż termopary, nadal mogą być podatne na silne zakłócenia. W takich przypadkach warto zastosować ekranowane przewody lub umieścić czujnik w miejscu z dala od źródeł zakłóceń.
 • Kwestie montażu i umiejscowienia: Dla uzyskania dokładnych pomiarów, ważne jest odpowiednie umiejscowienie czujnika. Należy unikać miejsc, gdzie czujnik może być narażony na bezpośrednie źródła ciepła lub chłodzenia, co mogłoby wpłynąć na błąd pomiaru.

PODSUMOWANIE

Czujniki RTD, takie jak pt 100 i pt1000, są nieodłącznym elementem wielu procesów przemysłowych, naukowych i badawczych. Dzięki wysokiej dokładności, długoterminowej stabilności i odporności na zakłócenia, stają się one pierwszym wyborem w wielu zastosowaniach. Wybierając odpowiedni czujnik i dbając o prawidłowe połączenie oraz montaż, można uzyskać wiarygodne i dokładne pomiary temperatury.