Polecane

  • 1
  • 2
środa, 15 marzec 2023 17:43

Jak przygotować bibliografię w pracy magisterskiej - wskazówki i normy APA

napisanie pracy magisterskiej napisanie pracy magisterskiej Źródło: unsplash.com Licencja: https://unsplash.com/license

Przygotowanie bibliografii w pracy magisterskiej jest jednym z najważniejszych elementów procesu pisania. Bibliografia to lista źródeł, które zostały wykorzystane do napisania pracy, a także wskazanie ich autorów, tytułów i innych istotnych informacji.

W dzisiejszych czasach, gdy dostępność do informacji jest znacznie większa niż kiedykolwiek wcześniej, wskazanie źródeł i sposobu ich wykorzystania jest niezwykle istotne. W niniejszym artykule omówimy zasady tworzenia bibliografii zgodnie ze standardami APA oraz udzielimy wskazówek, jak uniknąć powszechnych błędów.

Czym jest bibliografia?

Bibliografia to lista źródeł, które zostały wykorzystane do napisania pracy magisterskiej. Bibliografia powinna zawierać informacje o autorze, tytule, miejscu wydania, wydawcy i roku wydania publikacji. W przypadku artykułów naukowych, należy również wskazać nazwę czasopisma, tom i numer.

Dlaczego bibliografia jest ważna?

Bibliografia jest ważna z kilku powodów. Po pierwsze, wskazanie źródeł jest ważne dla poprawności naukowej pracy. Dzięki temu, czytelnik może zweryfikować poprawność informacji przedstawionych w pracy, a także samodzielnie poszukać źródła informacji. Po drugie, wskazanie źródeł pomaga uniknąć plagiatu, czyli sytuacji, w której autorzy nie wskazują źródeł informacji wykorzystanych w pracy. Wreszcie, bibliografia to dowód pracy badawczej, który może być użyty do celów akademickich i zawodowych.

Zasady tworzenia bibliografii zgodnie ze standardami APA

Jednym z najczęściej stosowanych standardów w tworzeniu bibliografii jest APA (American Psychological Association). Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek, jak stworzyć bibliografię zgodnie ze standardami APA.

 Formatowanie

Bibliografia powinna być ułożona w kolejności alfabetycznej według nazwisk autorów. Tytuły publikacji powinny być podane kursywą. Należy również wskazać wydawcę i miejsce wydania.

Książki

Przy wskazywaniu książek w bibliografii, należy uwzględnić następujące informacje: nazwisko i inicjał(y) autora, rok wydania, tytuł książki, miejsce wydania i wydawca. Na przykład: Smith, J. (2000). Przykładowy tytuł książki. Warszawa: Wydawnictwo XYZ.

Artykuły naukowe

Przy wskazywaniu

artykułów naukowych w bibliografii należy podać nazwiska autorów, rok publikacji, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, wolumin i numer, a także numery stron, na których artykuł się znajduje. W przypadku artykułów dostępnych w wersji elektronicznej, warto również podać DOI (ang. Digital Object Identifier) lub URL, aby ułatwić innym osobom odnalezienie źródła.

Przykład:

Nazwiska, Inicjały. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, wolumin (numer), strony. DOI lub URL

Warto zwrócić uwagę, że w przypadku artykułów naukowych należy podać nazwiska wszystkich autorów, nie tylko pierwszego. Ponadto, nazwiska autorów należy oddzielać przecinkami, a ostatniego autora przed tytułem artykułu należy oddzielić spójnikiem "i". 

Przykładowo:

Nowak, K., Kowalski, J. i Wiśniewski, P. (2021). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, 3(2), 45-60. doi: 10.1111/abc.12345

W przypadku, gdy artykuł posiada więcej niż sześciu autorów, podaje się tylko nazwiska sześciu pierwszych, a następnie dodaje się skrót "et al.", oznaczający "i inni".

 Przykładowo:

Kowalska, A., Nowak, K., Wiśniewski, P., et al. (2022). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, 4(1), 32-48. doi: 10.2222/xyz.67890

Podsumowanie:

Przygotowanie bibliografii zgodnej ze standardami APA jest ważnym elementem pracy magisterskiej. Warto poświęcić na to odpowiednio dużo czasu i uwagi, aby uniknąć późniejszych problemów z plagiatem lub krytyką ze strony promotora. W przypadku wątpliwości, warto skonsultować się z promotorem lub skorzystać z dodatkowych źródeł, takich jak podręczniki czy strony internetowe poświęcone pisaniu prac naukowych. Pamiętajmy, że dobrze przygotowana bibliografia to nie tylko element formalny pracy, ale również ważne źródło informacji dla innych badaczy i studentów.