piątek, 27 maj 2022 16:24

Czy można przeprowadzić szkolenie BHP online?

szkolenia BHP dla pracowników firmy szkolenia BHP dla pracowników firmy pixabay

Zgodnie z przepisami szkolenia BHP dla pracowników firmy są konieczne. Obowiązują one w każdym sektorze. Ich kluczowym zadaniem jest przygotowanie pracowników do pracy na danym stanowisku, ze szczególnym podkreśleniem bezpieczeństwa i higieny pracy.

Czy takie kursy można przeprowadzić online?

Szkolenia z zakresu BHP a ich znaczenie

Szkolenie BHP jest obowiązkowe dla każdej osoby, która podpisała z pracodawcą umowę o pracę. Ma ono na celu zapoznanie pracownika z zasadami bezpieczeństwa, higieną pracy oraz z najważniejszymi zagadnieniami związanymi z danym stanowiskiem pracy. Wyróżnia się:

  • szkolenie BHP wstępne – które jest podzielone na dwie części. Pierwszą z nich jest instruktaż ogólny, który zapoznaje pracownika z podstawową wiedzą z zakresu BHP. Drugą część stanowi instruktaż stanowiskowy, którego celem jest zapoznanie pracownika z zasadami pracy na danym stanowisku.
  • szkolenie BHP okresowe – które to jest poszerzeniem wiedzy zdobytej przez pracownika podczas uczestnictwa w szkoleniu wstępnym.

Taki kurs zaznajomienia każdego pracownika z najnowszymi zmianami w tej dziedzinie oraz rozwiązaniami technicznymi. Takie kursy mogą być prowadzone tylko i wyłącznie przez szkoleniowców posiadających odpowiednią wiedzę oraz niezbędne uprawnienia.

Bogata oferta BHP dla firm online

Priorytetowym celem szkoleń z zakresu BHP jest rzetelne zaznajomienie pracownika z takimi czynnikami środowiska pracy, które podczas wykonywania codziennych obowiązków mogą stanowić poważne zagrożenie dla jego zdrowia oraz życia. Każde przeprowadzone w profesjonalny sposób szkolenie BHP dla pracowników firmy pozwala nabyć pracownikowi umiejętności bezpiecznego wykonywania pracy. Co więcej, taki kurs uczy, jak należy postępować w sytuacjach awaryjnych, które mogą być zagrożeniem zarówno dla pracownika, jak i pozostałych osób przebywających w zakładzie pracy.

Obecnie szkolenia okresowe pracowników mogą być przeprowadzane nie tylko stacjonarnie, lecz także przez internet.

Szkolenia online pozwalają na zaktualizowanie dotychczasowej wiedzy i umiejętności dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy.

Zaletą tego typu kursów jest dostępność do materiałów instruktażowych przez całą dobę. Osoba biorąca udział w takim szkoleniu może po połączeniu się z internetem w każdej chwili przyswajać niezbędną wiedzę.

Organizując szkolenia BHP online, nie ma konieczności gromadzenia całej grupy szkoleniowej w konkretnym miejscu oraz o tej samej porze.

Obecnie szkolenia BPH online są organizowane na bardzo wysokim poziomie. Organizatorzy takiego kursu przygotowują wszystkie niezbędne materiały i przekazują je kursantom za pomocą Internetu. Takie szkolenie jest bardzo efektywną formą nauki, zapewniającą uzyskanie stosownego certyfikatu.