Polecane

  • 1
  • 2
poniedziałek, 21 czerwiec 2021 19:49

Spedycja międzynarodowa. Podstawy transportu do Serbii, transportu do Albanii i transportu do Chorwacji

3CARGO 3CARGO pixabay

Polscy przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na ekspansje międzynarodową, która jest dla nich szansą zdobycia nowych rynków i rozwoju. Współpraca międzynarodowa przyczynia się do rozwoju transportu, ponieważ sprzedawane towary trzeba przewieźć.

W ostatnich latach na znaczeniu zyskują Bałkany, ponieważ państwa z tego regionu coraz ściślej współpracują gospodarczo z naszym krajem. Na jakich zasadach odbywa się transport do Serbii, Chorwacji, czy Albanii? O czym należy pamiętać? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w poniższym artykule.

Transport Serbia

Ostatnie lata pokazują, że serbski rynek jest otwarty na polskie produkty i bardzo chłonny. Świadczy o tym systematyczny wzrost wartości eksportu polskich towarów do tego kraju. Przykładowo w 2019 roku wartość eksportu do Serbii wyniosła 3,58 mld złotych i była o 1,9 wyższa niż rok wcześniej (według danych ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii). Co polska eksportuje w tym kierunku? Najczęściej są to części samochodowe, silniki spalinowe, papier i tektura oraz izolowane przewody elektryczne. Spory udział w eksporcie do Serbii mają również meble.

Polscy przedsiębiorcy, którzy nawiązali współpracę handlową z serbskimi firmami muszą zająć się również transportem sprzedawanych towarów. W tym celu warto skorzystać z usług wyspecjalizowanej firmy 3CARGO, która oferuje przewóz towarów na Bałkany. Obsługa logistyczna wymiany handlowej z Serbią jest zapewniana dzięki linii drobnicowej BLUE, która wspiera zarówno eksport, jak i import z Serbii. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie przewoźnika - https://www.3cargo.com/transport/. Transport z Polski do Serbii oraz z Serbii do Polski wiąże się z koniecznością odprawy eksportowej oraz importowej. Towar należy zgłosić w urzędzie celnym okazując niezbędne dokumenty oraz uzyskać dokument potwierdzający odprawę. Firma 3CARGO pomaga w zgromadzeniu niezbędnych dokumentów oraz skutecznym przeprowadzeniu odprawy celnej.

Transport Chorwacja

Jak wynika z informacji opublikowanych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w ostatnich 6 latach wartość eksportu do Chorwacji wzrosła trzykrotnie. Przykładowo tylko w 2018 roku wartość eksportu kształtowała się na poziomie 840,6 mln euro. Co Polska wysyła do Chorwacji? Według tych samych danych eksportujemy najczęściej papierosy, części samochodowe, meble, czy artykuły spożywcze.

Przedsiębiorcy, którzy nawiązali współpracę handlową z partnerami z Chorwacji również mają możliwość skorzystania z usług 3CARGO, ponieważ firma zajmuje się transportem towarów do wszystkich krajów regionu. Podobnie jak w przypadku wspomnianej wcześniej Serbii, również i tym razem przewóz rzeczy wymaga specjalnego zezwolenia, które wydaje GITD. 3CARGO jako wyspecjalizowany przewoźnik posiada niezbędne zezwolenia, dzięki którym kieruje cykliczne kursy do Chorwacji. Jest to jeden z krajów do których firma organizuje systematyczny przewóz towarów drobnicowych i całopojazdowych. Co więcej, przewoźnik ten na terenie Chorwacji posiada również własne zaplecze magazynowe w miejscowości Sveta Nedelja, dzięki czemu oferuje także usługę składowania towarów.

Transport Albania

Wartość eksportu do Albanii również systematycznie rośnie, jednak wzrost ten nie jest tak imponujący jak w przypadku wspomnianej wcześniej Chorwacji. Polscy i Albańscy dyplomaci podpisali w ostatnich latach kilka umów międzynarodowych określających reguły współpracy gospodarczej obu państw. Między innymi dzięki tym regulacjom, eksport polskich towarów do Albanii w 2019 roku osiągnął wartość 66,5 mln euro. Co Polska najczęściej eksportuje do Albanii? Jak wynika z danych udostępnionych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii do tego kraju sprzedawane są przede wszystkim papierosy oraz sprzęt RTV i AGD. Jak wiadomo Polska jest jednym z liderów produkcji papierosów w Europie, w związku z czym eksportuje je na cały region bałkański.

Albania jest w trakcie negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską, w związku z czym nadal trwa w tym kraju proces transpozycji (integrowania przepisów unijnych z prawem krajowym). Z tego względu sprzedaż i transport towarów do tego państwa wymaga odprawy celnej. Przedsiębiorcy, którzy nawiązali współpracę handlową z albańskimi podmiotami również mogą skorzystać z usług firmy 3CARGO, która oferuje wyspecjalizowany przewóz towarów oraz obsługę celną. Firma posiada certyfikat AEO, który pozwala skorzystać z uproszczeń w przeprowadzeniu procedur celnych. 3CARGO pomaga również w zgromadzeniu i odpowiednim przygotowaniu dokumentów niezbędnych podczas przeprowadzania odprawy celnej. 

Atrakcyjność inwestycyjna Bałkanów z perspektywy polskich firm wzrasta. Przyczynia się do tego m.in. rozwój transeuropejskich sieci transportowych, stopniowe włączanie tych krajów do łańcuchów wartości przez duże korporacje o międzynarodowym zasięgu oraz rosnące dochody społeczeństw wpływające na wzrost popytu konsumpcyjnego. Skuteczność wymiany handlowej uzależniona jest od właściwie zorganizowanych procesów transportowych i logistycznych, które warto zostawić specjalistom, takim jak firma 3CARGO.