czwartek, 03 wrzesień 2020 10:52

Zwrot podatku VAT z zagranicy - kto może i na jakich zasadach?

Zwrot VATu z zagranicy Zwrot VATu z zagranicy

Ogromna część polskich firm dokonuje zakupów od zagranicznych kontrahentów. Przede wszystkim są to takie towary jak samochody, maszyny czy urządzenia potrzebne do prowadzenia działalności gospodarczej. Bardzo często taka transakcja wiąże się z koniecznością zapłacenia podatku od wartości dodanej. Można zatem zadać sobie pytanie, czy istnieje możliwość, aby podatek VAT zapłacony w innym kraju UE odzyskać.

 

Podatek VAT zapłacony w innym kraju

W sytuacji, w której polski przedsiębiorca będący czynnym płatnikiem podatku VAT zakupi towar od kontrahenta z innego kraju UE, a ten odliczy sobie ten VAT w swoim kraju, wówczas polski przedsiębiorca nie ma możliwości odliczenia doliczonego zagranicznego podatku VAT. Może jednak starać się o zwrot tego podatku. Aby odzyskać VAT przedsiębiorca musi złożyć w Urzędzie Skarbowym stosowny wniosek. Zwrot VATu z zagranicy jest zatem możliwy. Szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej (VAT) reguluje Dyrektywa Rady 2008/9/WE z 12.02.2008 r. Dokument uzupełniający stanowi polska Ustawa o podatku VAT.

Kto i kiedy może ubiegać się o zwrot VAT zapłaconego za granicą?

O zwrot podatku VAT zapłaconego za granicą może ubiegać się osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka osobowa oraz spółka prawa handlowego. Wymienione podmioty mogą starać się o zwrot VATu z zagranicy jeśli są zarejestrowanymi i czynnymi podatnikami VAT. Innymi słowy, nie może być podmiotowo zwolniony z VAT. Dodatkowo podmiot chcący odzyskać VAT nie mógł dokonywać sprzedaży towarów i usług wyłącznie zwolnionych z VAT. Zwrot podatku nie będzie możliwy, jeśli przedsiębiorca posiadał siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej w kraju, z którego towar został zakupiony.

Produkty i usługi objęte możliwością zwrotu VAT

Trzeba wiedzieć, ze zwrot VATu z zagranicy nie dotyczy wszystkich rodzajów towarów i usług. O zwrot podatku można ubiegać się w przypadku takich produktów i usług jak sprzęt i wyposażenie dla firmy, paliwo, opłaty drogowe, wynajem środków transportu, koszty podróży i noclegów, koszty napraw lub zakupu części zamiennych do środków transportu, sprzęt elektroniczny oraz dobra luksusowe. Ważne jest, aby pamiętać, że zwrotu VAT nie otrzyma się za każdy zakupiony towar lub usługę.

Zwrot podatku VAT zapłaconego za granicą to bardzo korzystne rozwiązane dla przedsiębiorców. Warto o tym pamiętać. Jednak ważne jest, aby starając się o taki zwrot dochować wszystkich formalności. Dlatego wniosek o zwrot podatku zawsze wypełniany powinien być bardzo dokładnie i skrupulatnie.