środa, 21 czerwiec 2023 17:39

Odziedziczyłeś spadek – od lipca zyskasz z niego więcej

Doradca podatkowy Doradca podatkowy pixabay

Od 1 lipca 2023 roku, prawo podatkowe w Polsce przejdzie znaczącą metamorfozę, przynosząc korzyści zarówno obdarowanym, jak i spadkobiercom. Po długim okresie dwudziestu lat bez jakichkolwiek zmian, kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn zostaną podniesione. To efekt nowej ustawy, której celem jest redukcja zbędnych barier administracyjnych i prawnych.

 

O jakich kwotach mowa?

Zgodnie z nowym prawem, podwyższone kwoty zwolnione od podatku będą dostępne dla wszystkich grup podatkowych. Wysokość tych kwot będzie zależała od kategorii, do której nabywca jest zaliczany. Wzrosty są jak następuje:

  • Dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej, kwota wolna od podatku wzrośnie do 36 120 zł.
  • Dla nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej, kwota wolna od podatku wyniesie 27 090 zł.
  • Dla nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej, kwota zwolniona od podatku będzie wynosić 18 060 zł.

Jest to znaczny wzrost w porównaniu do kwot wolnych od podatku, które obowiązywały do końca czerwca 2023 roku. Poprzednio, dla I grupy podatkowej kwota wolna od podatku wynosiła 10 434 zł, dla II grupy - 7 878 zł, a dla III grupy - 5 308 zł.

Taka podwyżka kwoty wolnej od podatku od spadków i darowizn jest znaczącym krokiem w kierunku uproszczenia i usprawnienia procesów prawnych związanych z przekazaniem majątku.

Kto skorzysta na zmianach?

W polskim prawie podatkowym, nabywcy są podzieli na trzy grupy w zależności od stopnia pokrewieństwa lub związku z darczyńcą lub spadkodawcą. Pierwsza grupa podatkowa obejmuje najbliższe relacje rodzinne: małżonków, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

Druga grupa podatkowa obejmuje relacje rodzinne bardziej odległe i te powiązane małżeństwem. W tej grupie znajdują się zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, a także małżonkowie innych zstępnych. Trzecia grupa podatkowa to nabywcy, którzy nie są zaliczani do żadnej z powyższych grup. W praktyce, grupa ta obejmuje wszystkich pozostałych nabywców, którzy nie są bezpośrednio lub pośrednio powiązani z darczyńcą lub spadkodawcą poprzez pokrewieństwo lub związki małżeńskie.

Wszystkie te grupy skorzystają na nowych, wyższych kwotach wolnych od podatku. Podwyżka jest szczególnie korzystna dla nabywców z I grupy podatkowej, dla których kwota wolna od podatku wzrosła o ponad 25 000 zł. Jednak nawet dla nabywców z III grupy podatkowej, wzrost kwoty wolnej od podatku o prawie 13 000 zł to znacząca poprawa. Podsumowując, nowa ustawa o podatku od spadków i darowizn to ważny krok w stronę uproszczenia i usprawnienia procesów prawnych związanych z przekazaniem majątku. Jest to dobry przykład tego, jak odpowiednio skonstruowane przepisy mogą przynieść korzyści zarówno obywatelom, jak i administracji podatkowej, redukując biurokrację i ułatwiając procesy prawne.

Czy doradca podatkowy przyda się przy spadku?

Doradca podatkowy pełni kluczową rolę w procesie dziedziczenia, zapewniając wsparcie i profesjonalną wiedzę w zakresie rozliczeń podatkowych, interpretacji prawa i skomplikowanych kwestii związanych z transferem majątku. Doradca podatkowy może pomóc w planowaniu dziedziczenia w taki sposób, aby zminimalizować obciążenie podatkowe. Może to obejmować strategie takie jak wykorzystanie wolnych od podatku kwot darowizn, przekazywanie majątku w trakcie życia, czy też wykorzystanie różnych opcji prawnych dostępnych w celu zmniejszenia podatku od spadków i darowizn.