czwartek, 05 styczeń 2023 18:19

Chcesz poprawić wydajność pracowników? Poznaj sprawdzone narzędzia motywacji

narzędzia motywacyjne narzędzia motywacyjne Źródło: pexels.com Licencja: https://www.pexels.com/photo-license/

Motywowanie pracowników to nierzadko kluczowy aspekt poprawy wydajności w firmie. W czasie wykonywanej pracy nie można zapominać, że potrzeby pracowników są równie istotne, co ich umiejętności. Jakie środki zachęty zadziałają najlepiej jako narzędzia motywowania? Poznaj sprawdzone czynniki motywacyjne.

 

Narzędzia motywacji mogą mieć różną formę. Każda osoba może zareagować inaczej na określony system motywacyjny, dlatego z punktu widzenia pracodawcy czy menedżera, najlepszym rozwiązaniem, zapewniającym wzrost motywacji jest poznanie sprawdzonych sposobów i wybór optymalnego narzędzia.

Narzędzia motywacji - z czego może skorzystać przełożony?

Narzędzia motywacji można podzielić na kilka grup, które różnią się od siebie w zasadniczych kwestiach. Ich wspólnym mianownikiem jest efekt końcowy, czyli efektywne zarządzanie motywacją pracowników. A zasobami ludzkimi można zarządzać na różne sposoby. Do najpopularniejszych sposobów motywowania pracowników zaliczymy m.in.:

  • środki perswazji - na początek należy oddzielić perswazję od manipulacji. W tym wzorze określonego postępowania kluczem jest umiejętność dotarcia do pracowników oraz tych sfer ich życia, które mają dla nich duże znaczenie. Ważną rolę odgrywają tutaj takie narzędzia motywacji pracowników jak apel, negocjacje czy sugestia. Przełożony dąży do osiągnięcia podzielenia potrzeb z pracownikami, czego efektem będą najlepsze wyniki. Najczęstszym skutkiem dobrej perswazji będzie zaangażowanie oraz zainteresowanie, które z kolei mogą prowadzić do np. samodzielnego podnoszenia kompetencji przez pracowników.
  • środki przymusu - jest to najmniej skuteczny ze sposobów na to, jak motywować pracowników. W praktyce najlepiej sprawdza się motywacja wewnętrzna, a także partycypacja pracowników w dążeniu do upragnionego celu, a nie narzucanie go. Przymus często ma prosty wymiar nagród i kar. Czy to jeśli chodzi o wynagrodzenie czy może dodatkowe świadczenia, każda korzyść musi wiązać się z realizacją konkretnych zadań. Niemniej z badań wynika, że nie jest to optymalny sposób optymalizacji kapitału ludzkiego.
  • środki zachęty - w wykonanej pracy może chodzić przede wszystkim o pieniądze, ale też nierzadko w znacznym stopniu decydują bodźce niematerialne. Dlatego różnego rodzaju szkolenia, słowa motywacji oraz inne pozytywne praktyki, mogą okazać się niezwykle ważne jako narzędzia motywowania pracowników w twojej firmie.

Satysfakcjonująca treść pracy

Statystyki pokazują, że u współczesnego pracownika równie ważna co wypłata jest potrzeba szacunku, która czasami w większym stopniu determinuje wydajność niż środki przymusu. Dlatego odpowiednia motywacja jest tak ważna w organizacji przedsiębiorstwa.