piątek, 17 kwiecień 2020 21:20

Projektowanie oświetlenia biurowego i przemysłowego

 Projektowanie oświetlenia biurowego i przemysłowego Projektowanie oświetlenia biurowego i przemysłowego

Oświetlenie w miejscach takich jak biurowce i obiekty przemysłowe, jest niezwykle ważne. Odpowiednie natężenie światła pozwala na efektywną i prężną pracę. Z tego powodu priorytetem jest, aby instalacja świetlna była na najwyższym poziomie.

Decydując się na zmianę oświetlenia biurowego i przemysłowego, trzeba przede wszystkim stworzyć jego projekt. Projektowanie oświetlenia biurowego i przemysłowego jest bardzo złożonym procesem, podczas którego należy pamiętać o wielu wytycznych i przepisach.

Dlaczego nowoczesne oświetlenie biurowe i przemysłowe jest tak ważne?

Przestarzałe i energożerne oświetlenie potrafi generować w biurowcach i obiektach przemysłowych bardzo wysokie koszty. Okazuje się, że nawet 75% przedsiębiorstw mogłoby ograniczyć swoje zużycie prądu. Specjaliści szacują, że niektóre firmy przemysłowe oszczędziłyby nawet 60-80% wysokości obecnych rachunków za prąd, przy wymianie starego oświetlenia, na nowoczesne instalacje świetlne. Oszczędności, które można zyskać, są na tyle kuszące, że coraz większa ilość przedsiębiorstw i firm przemysłowych decyduje się na całkowitą modernizację oświetlenia. Nowoczesne instalacje LED, są niezwykle oszczędne z dwóch podstawowych powodów. Po pierwsze, oświetlenie LED pobiera znacznie mniej energii elektrycznej, niż przestarzałe instalacje oświetleniowe poprzednich generacji. Po drugie, dzięki systemowi inteligentnych sensorów światło jest zaświecone tylko w miejscach, w których aktualnie przebywają pracownicy. Dzięki temu oszczędności, które generuje oświetlenie LED, są ogromne, jeśli porówna się ilość prądu, które zżerała stara instalacja.

Jakie najważniejsze wytyczne musi zawierać projekt oświetlenia biurowego i przemysłowego?

Przy projektowaniu oświetlenia biurowego, czy przemysłowego należy wziąć pod uwagę wiele wytycznych i przepisów, bardzo jasno określonych przez polskie prawo. Wszelkie warunki odnośnie oświetlenia biurowego, są bardzo precyzyjnie określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Warto zwrócić uwagę na definicje terminów i kryteriów, które dotyczą oświetlenia biurowego. Znaleźć można je w Polskiej Normie PN-EN 12665:2008 Światło i oświetlenie. Drugim dokumentem, który jest niezmiernie ważny podczas projektowania oświetlenia biurowego, jest ten dotyczący oświetlenia miejsca pracy, a szczególnie pracy we wnętrzach. Te wytyczne znajdują się w dokumencie PN-EN 12464-1:2011 Światło i oświetlenie. Rygorystyczne normy i wytyczne dotyczące instalacji świetlnych, obowiązują także wszystkie zakłady przemysłowe, a znajdują się one w PN-EN 1837+A1.

Modernizacja oświetlenia Warszawa

Modernizacja oświetlenia WarszawaProjekt oświetlenia musi uwzględniać wszystkie wytyczne i normy PN-EN, ponieważ zapewnienie wystarczającego poziomu oświetlenia, jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Zgodnie z art.207 § 2 ustawy - Kodeksu pracy „pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki”.
Każdy projekt oświetlenia powinien być dostosowany do powierzchni i charakteru danego budynku, ponieważ dzięki temu możliwe jest uzyskanie najlepszych efektów instalacji świetlnej.

Jeśli chodzi o konkretne poziomy natężenia światła dla stanowisk pracy w biurach, to wyglądają one następująco:
• 500 lx – dla osób, które piszą ręcznie, lub na klawiaturze, przetwarzają dane, czy też pracują na stanowiskach komputerowych. Ten poziom natężenia światła jest także standardem dla sal konferencyjnych, czytelni, czy pokojów spotkań.
300 lx – jest to minimalny poziom natężania światła w miejscach obsługi dokumentów, a także wszelkiego rodzaju recepcjach.
200 lx – ten najniższy poziom natężenia światła stosuje się w miejscach takich jak archiwa czy magazyny.

Dlaczego projekt nowego oświetlenia biurowego i przemysłowego przyniesie przedsiębiorstwu same korzyści?

Każde przedsiębiorstwo, czy firma przemysłowa nastawiona jest na generowanie zysku. Z tego powodu instalacja świetlna powinna być energooszczędna, by jak najlepiej minimalizować koszty. Oświetlenie biura możemy podzielić na dwie główne kategorie:
• główne, które odpowiedzialne jest za dostarczanie światła na całej powierzchni biurowej,
• punktowe, które skupia się na oświetlaniu poszczególnych stanowisk pracy.

Decydując się na projekt oświetlenia biurowego, warto postawić na nowoczesne oświetlenie LED. Systemy te są bardziej energooszczędne, ekonomiczne i ekologiczne. Nasza firma, projektując oświetlenie biurowe skupia się głównie na instalacjach LED, ponieważ niosą one szereg korzyści dla przedsiębiorstw. Tego typu oświetlenie polecane jest do:
• biurowców,
•fabryk,
•magazynów,
•restauracji,
•firm przemysłowych.

Dzięki inteligentnym sensorom możliwe jest kontrolowanie oświetlenia z poziomu aplikacji. Dodatkowo sensory ruchowe włączają światło w danym sektorze wyłącznie wtedy, gdy jakiś pracownik się w nim znajduje. Pozwala to na generowanie znaczących oszczędności, ponieważ światło nie jest włączone permanentnie we wszystkich sektorach. Jest to szczególnie ważne w przedsiębiorstwach, w których pracuje się w systemie zmianowym.

Warto dodać, że oświetlenie LED jest niezwykle energooszczędne, ponieważ specjaliści podają, że oszczędności względem systemów świetlnych starej generacji, są na poziomie nawet 40%! Z tego powodu coraz większa ilość przedsiębiorstw decyduje się na modernizacje oświetlenia i przejście na instalacje LED.

Firma AXO24 jest znana ze swoich kompleksowych usług, w które wliczony jest pomiar, audyt, projektowanie oświetlenia, a także dostawa lamp i pełna modernizacja, czyli montaż nowej instalacji świetlnej. Serdecznie polecamy Państwu swoje usługi i gwarantujemy najwyższą jakość oraz konkurencyjne ceny.

O pomiarach oświetlenia awaryjnego poczytasz na https://axo24.pl/pomiary-oswietlenia-awaryjnego-warszawa/ .