czwartek, 18 kwiecień 2024 16:12

Śmiertelna fala upałów w Afryce Zachodniej – zmiana klimatu jako główna przyczyna

fala upałów w Afryce Zachodniej fala upałów w Afryce Zachodniej pixabay

Fala upałów, która ostatnio przetoczyła się przez Afrykę Zachodnią i region Sahelu, uznawana jest za bezpośredni efekt zmian klimatycznych spowodowanych działalnością człowieka. Naukowcy z grupy World Weather Attribution potwierdzają, że ekstremalnie wysokie temperatury, jakie zaobserwowano, nie byłyby możliwe bez długotrwałego wpływu emisji gazów cieplarnianych z użyciem węgla, ropy naftowej i gazu. W Mali temperatura przekroczyła w zeszłym miesiącu 48°C, co doprowadziło do tragicznych skutków – setek zgonów, które lokalne szpitale bezpośrednio powiązały z tym skrajnym zjawiskiem pogodowym.

Czego się dowiesz?

1. Jak zmiana klimatu wpływa na częstotliwość i intensywność fal upałów w Afryce Zachodniej?
2. Jaki wpływ na lokalne temperatury w Mali i Burkina Faso miały działania człowieka?
3. Co to jest El Niño i jak wpłynęło na niedawne susze w południowej Afryce?
4. Jakie są potencjalne skutki zdrowotne związane z wysokimi temperaturami w regionie Sahelu?
5. Jakie działania mogą być podjęte w celu adaptacji i łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatycznych w Afryce?

Długotrwały wpływ działalności ludzkiej na klimat

Analizy wykazują, że średnia temperatura w Mali i Burkina Faso była o 1,5°C wyższa niż zazwyczaj, a nocne temperatury przekroczyły średnią o 2°C. To znacząco wpłynęło na zdrowie i życie ludzi w regionie. Naukowcy zwracają uwagę, że nawet niewielki wzrost temperatur może mieć fatalne skutki dla zdrowia publicznego.

Zjawisko El Niño a susze w południowej Afryce

W kontekście innych zjawisk klimatycznych, naukowcy zwracają uwagę, że ostatnie susze w południowej Afryce były efektem El Niño, a nie bezpośrednio zmiany klimatu. Mimo że zmiana klimatu może zwiększać częstotliwość i intensywność takich zjawisk, to obecne badania wskazują na znaczny wpływ El Niño na ograniczenie opadów deszczu w regionie, co przekłada się na okresy suchych miesięcy.

Znaczenie zrozumienia i adaptacji

Wnioski z badań podkreślają znaczenie zrozumienia złożonych interakcji między naturalnymi zjawiskami a zmianami klimatycznymi spowodowanymi przez człowieka. Wiedza ta jest kluczowa dla opracowywania skutecznych strategii adaptacyjnych i zmniejszenia negatywnych skutków zmian klimatu na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi na całym świecie.

Przede wszystkim, niezbędne jest zwiększenie globalnej świadomości o wpływie, jaki nasze działania mają na klimat oraz o konsekwencjach, które te zmiany przynoszą dla różnych regionów świata. Tylko przez globalne działania i współpracę można efektywnie przeciwdziałać zagrożeniom i zmniejszać ryzyko katastrof naturalnych spowodowanych zmianami klimatu.