środa, 24 maj 2023 18:09

Nowoczesne technologie w monitorowaniu serca – holter EKG, smartwatche i inne rozwiązania

Holter EKG Holter EKG mat.prasowe

W dobie ciągłego postępu technologicznego, zdrowie serca staje się coraz bardziej monitorowane i dostępne dla szerokiego grona osób. W ostatnich latach nastąpił znaczący rozwój technologii stosowanych w monitorowaniu pracy serca. Nowoczesne technologie, takie jak holter EKG, smartwatche czy inne innowacyjne rozwiązania, pozwalają na precyzyjne śledzenie pracy serca, a tym samym na wczesne wykrywanie ewentualnych problemów zdrowotnych. Którą z nich wybrać? Przed jakimi badaniami nie warto się wzbraniać?

 

Holter EKG

To sprawdzona i wiarygodna metoda monitorowania. Holter EKG to przenośne urządzenie, które rejestruje elektrokardiogram (EKG) przez 24 godziny lub dłużej. Holter EKG składa się z 3 elementów. Pierwszym jest rejestrator, to małe, lekkie urządzenie, które przechowuje dane zarejestrowane podczas badania. Rejestrator przypomina rozmiarem i kształtem smartfona, noszony jest w specjalnej torbie lub na pasku. Drugim są elektrody, to małe, okrągłe klejące się podkładki, które są umieszczane na skórze pacjenta w określonych miejscach na klatce piersiowej. Elektrody są połączone z rejestratorem za pomocą przewodów. Na koniec przewody, łączą elektrody z rejestratorem, przesyłając sygnały elektryczne generowane przez pracę serca. W trakcie badania pacjent nosi holter EKG, zachowując swoją normalną aktywność życiową. Po zakończeniu badania pacjent zdejmuje urządzenie, a lekarz analizuje zgromadzone dane, aby ocenić pracę serca i postawić ewentualną diagnozę. Jest to jedna z najbardziej dokładnych i nieinwazyjnych metod monitorowania pracy serca. Holter EKG pozwala na wykrycie arytmii, zaburzeń przewodnictwa serca oraz ocenę ryzyka nagłego zgonu sercowego.

Smartwatche

Monitorowanie serca w zegarku na rękę Smartwatche, czyli inteligentne zegarki, to nowoczesne urządzenia łączące funkcje sportowe, zdrowotne i komunikacyjne. Coraz więcej smartwatchy wyposażone są w funkcję monitorowania pracy serca za pomocą optycznego czujnika tętna. Optyczny czujnik tętna w smartwatchu działa na zasadzie fotopletyzmografii (PPG), która polega na wykorzystaniu światła emitowanego przez diody LED do analizy przepływu krwi w naczyniach krwionośnych na powierzchni skóry. Diody LED, które emitują światło o określonym długości fali, zwykle zielone, czerwone lub podczerwone. Światło to pada na skórę użytkownika, gdzie jest częściowo pochłaniane przez tkanki, a częściowo odbijane z powrotem do czujnika. W czujniku tętna znajduje się fotodetektor, który mierzy ilość światła odbitego z powrotem do urządzenia. Ponieważ natężenie światła odbitego zmienia się wraz z pulsującym przepływem krwi w naczyniach krwionośnych, fotodetektor rejestruje te zmiany jako sygnał PPG. Na podstawie zarejestrowanego sygnału PPG, algorytm przetwarza dane i oblicza wartość tętna, czyli liczbę uderzeń serca na minutę. Wartość ta jest następnie wyświetlana na ekranie smartwatcha. Choć nie zastąpią Holtera EKG, mogą być pomocne w codziennym monitorowaniu rytmu serca oraz wczesnym wykrywaniu arytmii.

Aplikacje do monitorowania pracy serca

Na rynku dostępne są aplikacje na smartfony, które pozwalają na monitorowanie pracy serca. Niektóre z nich korzystają z wbudowanego czujnika tętna w telefonie, inne wymagają dodatkowych akcesoriów, takich jak opaska na klatkę piersiową z czujnikiem EKG.

Aplikacje korzystające z wbudowanego czujnika tętna

Niektóre smartfony mają wbudowany czujnik tętna, który działa na zasadzie fotopletyzmografii (PPG) - podobnie jak optyczne czujniki tętna w smartwatchach. Aplikacje te analizują sygnał PPG, aby obliczyć tętno użytkownika.

Aplikacje wykorzystujące kamerę i latarkę telefonu

Inne aplikacje do monitorowania pracy serca używają kamery oraz latarki smartfona do pomiaru tętna. Użytkownik kładzie palec na obiektywie kamery i na latarkę, a aplikacja analizuje zmiany koloru skóry wynikające z przepływu krwi. Chociaż te aplikacje mogą być użyteczne dla ogólnego monitorowania tętna, ich dokładność może być niższa niż w przypadku dedykowanych czujników.

Aplikacje współpracujące z zewnętrznymi urządzeniami

Niektóre aplikacje do monitorowania pracy serca wymagają dodatkowych akcesoriów, takich jak opaski na klatkę piersiową z czujnikami EKG, które są noszone przez użytkownika. Aplikacje te odbierają dane z czujnika przez Bluetooth i analizują je, aby dostarczyć informacji na temat rytmu serca, tętna czy ewentualnych nieprawidłowości. Tego typu aplikacje zwykle oferują wyższy poziom dokładności w porównaniu z aplikacjami wykorzystującymi jedynie smartfon.

Aplikacje te mogą być wykorzystywane jako narzędzia uzupełniające w monitorowaniu pracy serca. Pamiętajmy, że nie są profesjonalnym narzędziem diagnostycznym, a jedynie urządzeniami, które mogą pomóc wykryć anomalie. W codziennym monitorowaniu tętna oraz podczas ćwiczeń fizycznych mogą być pomocne smartwatche czy aplikacje na smartfony. Jednak w przypadku podejrzeń o poważne zaburzenia rytmu serca, niezbędne są profesjonalne badania, takie jak holter EKG, oraz konsultacje z lekarzem specjalistą.