wtorek, 24 sierpień 2021 19:28

Mobbing w pracy - co robić?

mobbing mobbing pixabay

Mobbing dość często pojawia się w pracy, jednak nie zawsze zjawisko to jest rozpoznawane.

 

Masz wrażenie, że nikt nie liczy się z Twoim zdaniem, czujesz się nękany, a przełożony zleca Ci żmudne zadania wymagając natychmiastowych efektów? Mobbing w pracy może być działaniem przełożonego albo pozostałych współpracowników, jednak złe relacje nie zawsze oznaczają mobbing, dlatego warto obiektywnie przeanalizować sytuację i wyciągnąć racjonalne wnioski. Jak rozpoznać mobbing w pracy? Sprawdź, co powinno wzbudzić Twoje podejrzenia i jak radzić sobie z mobbingiem.

Czym jest mobbing?

Mobbing stał się rozpoznawalny dopiero w latach 80. dwudziestego wieku – to w tym czasie problem przestał być zamiatany pod dywan, a pracownicy, którzy zaczęli rozumieć, jakie mają prawa, głośno sprzeciwiali się złemu traktowaniu. Chociaż dla niektórych osób mobbing w pracy to norma, nie warto ignorować zachowań, które sprawiają, że czujemy się niekomfortowo. W perspektywie czasu przemoc psychiczna nie tylko sprawia, że praca staje się koszmarem, ale może doprowadzić nawet do konsekwencji zdrowotnych, w tym depresji.

Mobbing w pracy nie powinien być ignorowany. Po pomoc w rozwiązaniu problemu można zgłosić się do specjalisty, wsparcie oferuje Poradnia psychologiczna w Wołominie – Spokój w Głowie: https://www.spokojwglowie.pl.

Jak rozpoznać mobbing w pracy? Mobbing to zazwyczaj zachowania, które określane są jako przemoc psychiczna – systematyczne i długotrwałe działania mające na celu upokorzenie, odizolowanie i zaniżenie wartości pracy. O mobbingu możemy mówić, kiedy pojawia się uporczywa krytyka, złośliwe komentarze, nieprzyjemne plotki, a w skrajnych przypadkach przemoc fizyczna i molestowanie seksualne. Ofiary mobbingu nie mają swobody komunikacji, ich zdanie nie ma znaczenia, a społeczne odrzucenie sprawia, że praca kojarzona jest jedynie z silnym dyskomfortem.

O mobbingu warto rozmawiać

Podejrzenia, że w pracy występuje mobbing to jedno, ale zarzuty o niewłaściwe zachowanie przełożonego lub współpracownika należy udowodnić. Pierwszy krok to świadomość obecności mobbingu – nie można dawać zgody na nękanie i poniżające zachowania, a samo milczenie lub obracanie sytuacji w żart nie jest żadnym rozwiązaniem. Warto dać jasny komunikat, że nie dajemy przyzwolenia na mobbing, a dotychczasowe działania powodowały u nas dyskomfort. Gdy rozmowa i sprzeciw nie przyniosą rezultatu, mobbing w pracy można zgłosić do takich instytucji jak związki zawodowe oraz inspekcja pracy. Z pewnością przydatne będą dowody, czyli maile, sms-y i billingi rozmów telefonicznych, a także świadkowie kłopotliwych sytuacji.

Sporym wsparciem będzie również profesjonalna pomoc – specjalista pomoże odzyskać pewność siebie i zrozumieć, że nie jesteśmy z tym problemem sami. Ofiary mobbingu nie mają powodu do wstydu, ponieważ przyczyna problemu leży tylko i wyłącznie po stronie osoby, która odpowiada za wrogie zachowanie. Jak skutecznie bronić się przed mobbingiem w pracy? Informacje na temat mobbingu oraz sposobów na poradzenie sobie z tym problemem można znaleźć w artykule na stronie poradni psychologicznej Spokój w Głowie: https://www.spokojwglowie.pl/mobbing-w-pracy-co-robic.