poniedziałek, 27 lipiec 2020 09:04

Metoda Montessori matematyka nie musi być nudnatematyka nie musi być nudna

tablica do mnożenia Montessori tablica do mnożenia Montessori

Naukowcy i pedagodzy od lat próbują udoskonalać metody nauczania, które pozwoliłyby na najskuteczniejsze przyswajanie wiedzy – zwłaszcza matematyki. Ponad 100 lat temu włoska lekarka – Maria Montessori zaczęła obserwować dzieci badając procesy rządzące przyswajaniem przez nie wiedzy i umiejętności.

Swą pracę rozpoczęła niejako przez przypadek – nie mając na celu stworzenia nowej metody. Obserwacja dzieci i tworzenie oraz udoskonalanie pomocy edukacyjnych dla nich doprowadziło do tego, że stworzyła zupełnie nowy system edukacji. Skuteczność tego systemu dziś jest potwierdzana przez psychologów i neuropsychologów.

Niewątpliwie najbardziej imponującym działem pedagogiki Montessori jest matematyka. Sposób, w jaki Montessori przybliża dzieciom tę dziedzinę wiedzy, jest nie tylko bardzo skuteczny, ale również bardzo dla nich interesujący. Montessori poprzez angażowanie wszystkich zmysłów dziecka oraz poprzez zrealizowanie potrzeby ruchu, uczy matematyki w sposób radosny i konsekwentny. Dzieci pracując z belkami numerycznymi, żetonami, bankiem czy grą w znaczki są w stanie już w wieku 4 lat dodawać np. czterocyfrowe liczby czy mnożyć i dzielić przez jednocyfrowe.

Metoda Montessori – dlaczego warto się nią zainteresować?

Metoda opracowana przez Marię Montessori powstała w wyniku jej wieloletnich obserwacji. Początkowo opierała się o badania nad dziećmi niepełnosprawnymi, jednak szybko została rozszerzona również na dzieci pełnosprawne. Zakłada ona, że dziecko powinno mieć możliwość rozwoju na różnych płaszczyznach życia. Natomiast metody i przedmioty, które są stosowane w edukacji, powinny mu to umożliwiać i wspierać w działaniach. Dzięki temu dziecko ma możliwość rozwijania i poszerzania swoich zainteresowań, a także pogłębiania wiedzy ogólnej. Pomoce edukacyjne mają też pogłębiać wiedzę na temat przyrody, historii, cywilizacji, a także życia społecznego. Oprócz tego pomoce dydaktyczne Montessori mają na celu kształtowanie określonych postaw dziecka, wobec tego, co się wokół niego dzieje i co poznaje.

Jak przygotować najmłodsze dzieci do nauki matematyki?

Wiele osób zastanawia się, jak zacząć uczyć dzieci matematyki. Pomocne mogą okazać się tutaj materiały edukacyjne stworzone przez Marię Montessori takie jak np. tablica do mnożenia. Warto tutaj przypomnieć, że pomoce Montessori pozwalają na wielopłaszczyznowy rozwój dziecka. Tak jest i w tym przypadku. Tablica ułatwia naukę tabliczki mnożenia, ale także ćwiczenie motoryki ręki, co przyda się później w trakcie nauki pisania.

Nauka matematyki może odbywać się także przy pomocy różnego rodzaju gier. Dobry sklep Montessori oferuje między innymi takie produkty jak gra w węża odejmowanie i dodawanie, gra w znaczki, a także kolorowa szachownica. Dzięki tak dużej różnorodności można wybrać taką aktywność, która będzie dostosowana w pełni do wieku i zainteresowań dziecka.