piątek, 13 maj 2022 18:39

Mediacja drogą do kompromisu. Rozwiązywanie sporów i wsparcie prawne okiem mieszkańców Gdańska

mediator mediator

Jak do tego doszło, że zamiast wspólnie rozwiązywać problem, jesteśmy w trakcie postępowania mediacyjnego? To pytanie zadaje sobie wielu przedsiębiorców, wiele małżeństw, po prostu wiele osób, które w żaden sposób nie potrafiły dotrzeć do tak zwanego kompromisu.

Czy mogłoby to wyglądać inaczej? Gdańszczanie o rozwiązywaniu sporów przy pomocy mediatora.

Nim nadejdzie postępowanie mediacyjne.

Konflikty bardzo często nabierają rozpędu wśród temperamentnych osób. Prowadzenie biznesu na pewno wymaga pewnego rodzaju usposobienia. Gdy dwie osoby nie potrafią znaleźć wspólnej odpowiedzi na nadciągające kłopoty lub co ciekawe inwestycje, dochodzi do różnicy zdań i różnicy poglądów, która rzutuje na dobro biznesu. Takie sytuacje prowadzą bardzo często do sporów, których rozwiązanie jest niemożliwe bez osoby trzeciej, jaką jest mediator.

mediator Gdańsk

mediator Gdańsk

Rozwiązywanie sporów za pomocą mediatora.

Mediator to osoba trzecia, która organizuje spotkanie między stronami konfliktu, w taki sposób, by obie strony czuły się komfortowo i bezpiecznie. Zadaniem mediatora jest wypracowanie możliwych rozwiązań sporu, tak by obie strony konfliktu były zadowolone z kompromisu. Wykwalifikowanych gdańskich mediatorów można znaleźć tutaj.

Zalety mediacji.

Mocną stroną takiego rozwiązania sporu jest oczywiście doprowadzenie sprawy do sytuacji win-win. Obie strony konfliktu powinny skorzystać w rozpatrywanej sprawie. Dodatkowo warto wziąć pod uwagę różnicę kosztów pomiędzy postępowaniem mediacyjnym a rozprawą sądową. Reprezentacja przed sądem zawsze jest obciążona pewnym ryzykiem prawnym, natomiast mediacja pozwala najprościej w świecie dogadać się na własnych warunkach. Jeśli zależy nam też na czasie, to postępowanie mediacyjne jest znacznie szybszą formą rozwiązywania sporów niż droga sądowa.

Wady mediacji.

Największy problem w rozwiązywaniu sporów tworzą strony konfliktu. Nie każdy chce polubownie zakończyć starcie, więc w pewnych przypadkach konfrontacja sądowa jest nieunikniona. Niestety nie znamy intencji drugiej strony, dlatego realizacja zakończenia konfliktu staje się utrudniona. Warto również nadmienić, że pewnego rodzaju wadą jest fakt, że aby rozpocząć postępowanie mediacyjne, potrzebna jest zgoda obu stron konfliktu.

Rozwiązywanie sporów Gdańsk.

Kto szuka ten znajdzie. Kto chce dojść do kompromisu, ten wypracuje go. Nie mniej jednak warto skorzystać z usług mediatora, ponieważ taka osoba zagwarantuje nam bezstronność i dobre intencje w stosunku do obu stron konfliktu.