czwartek, 13 sierpień 2020 17:01

PDMlink - kluczowy moduł systemu PTC Windchill

PDMlink PDMlink

PTC Windchill PDMLink nie tylko zbiera, konfiguruje i zarządza danymi produktu, ale także wspiera inicjatywy optymalizacji procesów biznesowych w Twojej firmie. Rezultat: możesz wreszcie dostosować rozwój produktu do strategicznych celów firmy i poprawić wyniki biznesowe.

 

PTC Windchill – system do zarządzania cyklem życiem produktu

W celu opisania modułu PDMlink należy zacząć od wyjaśnienia czym jest platforma PTC Windchill. Jest to nowoczesne oprogramowaniem typu Enterprise przeznaczonym dla firm produkcyjnych, umożliwiające optymalizację procesów związanych z zarządzaniem cyklem życia produktu. Windchill przełamuje bariery organizacji, dając zespołom projektowym możliwość szybszej i efektywniejszej pracy oraz pozwalając na wymianę informacji, które dotyczą aktualnego stanu realizacji projektu. Znacząco skraca czas wprowadzenia produktu na rynek i pozwala na realnie obniżenie kosztów operacyjnych.

 PTC Windchill

PTC Windchill

Zalety oprogramowania PLM Windchill

 • Łatwy oraz bezpieczny dostęp do danych – centralne przechowywanie wszystkich danych dotyczących produktu. Opierając się na internetowym interfejsie użytkownika oraz wysoce konfigurowalnych funkcjonalnościach, które są gotowe do użycia, Windchill znacząco usprawnia współpracę w całym przedsiębiorstwie. Jest to możliwe dzięki jeszcze łatwiejszemu dostępowi do danych produktów.
 • Wzrost jakości - Windchill zamyka pętlę pomiędzy: inżynierią, produkcją a łańcuchem dostaw dając jednocześnie firmom większe, bardziej kompleksowe możliwości wcześniejszego wykrywania problemów projektowych oraz szybszego reagowania na niekorzystne wydarzenia. Windchill pomaga obniżyć koszty i umożliwia szybsze wprowadzenie produktu na rynek, zwiększając przy tym satysfakcję klienta.
 • Wzrost wydajności – każdy Manager/ Dyrektor Produkcji ma świadomość, że efektywne zarządzanie cyklem życia produkcji to złożony proces mający kluczowy wpływ na funkcjonowanie i wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Ze względu na rozwój technologii oraz rosnące wymagania klientów, zarządzanie cyklem życia produktu jest coraz trudniejsze, szczególnie gdy weźmiemy pod uwagę przerwy w łańcuchu dostaw, zmieniające się przepisy bezpieczeństwa, czy ograniczenia czasowe. System Windchill pomaga swoim klientom przyjąć bardziej elastyczny sposób wytwarzania produktów, zapewniając przy tym ciągłość nici cyfrowej pomiędzy projektem, halą produkcyjną a magazynem.
 • Bezpieczna współpraca - ciesz się bezpieczną pracą w firmie i poza nią dzięki ochronie własności intelektualnej i udoskonalonym zabezpieczeniom.
 • Wspiera inżynierię współbieżną z fabryką: narzędzia do transformacji list części umożliwiają inżynierom produkcji szybkie wyświetlanie i uzgadnianie wcześniejszych zmian w dalszej produkcji.

PDMlink - kluczowy moduł systemu PTC Windchill

Dane, które są trudne do odnalezienia lub są nierzetelne znacząco ograniczają zarówno innowacyjność, jak i produktywność. Dlatego też jedno zaufane repozytorium danych pozwala producentom na umiejętne zarządzanie wszystkimi postaciami danych o produkcie. Dokładnie takim rozwiązaniem jest Windchill PDMLink - oprogramowanie do zarządzania danymi produktu (PDM), które umożliwia przekazywanie informacji o produkcie w zespołach rozproszonych na całym świecie, nawet jeśli używanych jest jednocześnie kilka systemów CAD. Gwarantuje, że każdy model, każdy rysunek i każdy dokument jest chroniony i łatwy do znalezienia w centralnym repozytorium. Umożliwia on zarządzanie kluczowymi procesami, takimi jak zarządzanie zmianami, czy konfiguracjami, a następnie produkcją. System wykorzystując technologie internetowe, zapewnia łatwy dostęp wszystkim użytkownikom. Zapewnia on takie korzyści jak, chociażby:

 • bezproblemowe połączenie z wieloma systemami CAD,
 • uniknięcie błędów projektów, które zazwyczaj są kosztowne. Jest to możliwe dzięki kontroli oraz zautomatyzowaniu procesów, które są związane z rozwojem, poprawą jakości oraz niezawodnością produktu,
 • większa innowacyjność, możliwe to jest dzięki ułatwieniu szybkiego opracowania nowych produktów, za pomocą narzędzi konfiguracyjnych, a następnie ponownego wykorzystywania zaprojektowanych już konfiguracji produktów,
 • Dane CAD pod kontrolą: prosty interfejs użytkownika i integracja z narzędziami CAD, takimi jak Creo, Creo Elements / Direct Modeling, Creo Elements / Direct Drafting, SolidWorks, Inventor, AutoCAD,
 • Zarządzanie cyklem życia produktu: kontrolowanie statusu danych CAD od projektu produktu po jego schyłek.
 • Wyszukiwanie zaawansowane:wyszukiwanie, zapisywanie, udostępnianie i wizualizacja według słów kluczowych, atrybutów, warunków i relacji klasyfikacyjnych.

PDMlink kluczem do efektywnego zarządzania danymi o produkcie

PTC Windchill PDMLink umożliwia producentom zebranie w jednym miejscu rozproszonych informacji o produkcie i uporządkowanie skomplikowanych procesów rozwojowych. Windchill PDMLink nie tylko zbiera, konfiguruje i zarządza danymi produktu na każdym etapie cyklu życia produktu, ale także wspiera inicjatywy optymalizacji procesów biznesowych. W ten sposób dostosowujesz rozwój produktu do strategicznych celów firmy i poprawiasz wyniki biznesowe.

Dowiedz się więcej - https://ttpsc.com