środa, 08 lipiec 2020 19:02

Co łączy wakacje i MSSF 2?

Programy motywacyjne Programy motywacyjne

Okolice połowy roku to taki okres, w którym zwykle mają miejsce dwa z pozoru niezwiązane ze sobą wydarzenia. Wtedy bowiem nie tylko rozpoczynają się wakacje, ale też wiele spółek zatwierdza swoje sprawozdania finansowe za rok poprzedni.

 

Dzieci kończą rok szkolny, a akcjonariusze zbierają się na Walnym Zgromadzeniu i uchwalają co trzeba. Jedni i drudzy zamykają i zostawiają za sobą pewien etap. Często też szykują się wtedy na wyjazdy wakacyjne.

Akcjonariusz i aktuariusz

Czy to tylko gra słów czy też może między tymi dwoma podobnie brzmiącymi wyrazami jest jakiś związek? O ile akcjonariusz nikogo nie zaskoczy, to z aktuariuszem może być trudniej. Wyjaśnijmy.

Dla kadry menedżerskiej w spółkach świetną zachętą do podróży mogą być dodatkowe środki otrzymane z programu motywacyjnego, w którym akcjonariusze właśnie zatwierdzili spełnienie się odpowiednich warunków. Na Walnym Zgromadzeniu mógł też właśnie zostać powołany do życia nowy program motywacyjny, wymagający wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (czyli wyceny MSSF 2). Z kolei taka wycena wymaga specjalistycznego podejścia i warto przeprowadzić ją pod kontrolą biura aktuarialnego, przy pomocy aktuariusza.

Motywacje na wakacje

Menedżerskie programy motywacyjne są świetnym sposobem wykorzystywanym przez spółki do tego, żeby lepiej związać swoich kluczowych pracowników z firmą oraz uzależnić ich dodatkowe zarobki od wyników finansowych firmy. Są one często konstruowane w taki sposób, żeby pracownik mógł otrzymać duży bonus, ale tylko jeśli wcześniej pomoże firmie osiągnąć odpowiedni zysk lub odpowiednio wysoki kurs akcji. W tym celu prawo do nabycia tego bonusu obwarowane jest pewnymi warunkami. Stwierdzenie tego czy zostały one spełnione może wymagać zatwierdzonego wcześniej sprawozdania finansowego. W takim wypadku uprawniony może dostać swoje dodatkowe wynagrodzenie akurat w samą porę na wakacje.

Programy opcyjne i wycena MSSF 2

Jak już wspomnieliśmy, w tym okresie często uruchamiane są nowe programy motywacyjne na przyszłe lata. Zwykle wymagają one wyceny MSSF 2, ponieważ polegają na obejmowaniu akcji spółki przez kadrę menedżerską i zarządzającą. Taka wycena powinna zostać przeprowadzona przez profesjonalistę z dużym doświadczeniem ze względu m.in. na mnogość różnych przypadków i warunków, które należy odpowiednio uwzględnić. Specjalistą w tym zakresie może być na przykład aktuariusz. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie https://halley.pl/programy-motywacyjne/. Podczas wyceny MSSF 2 trzeba mieć na uwadze zarówno odpowiednią klasyfikację warunków, jak i właściwą kalibrację modelu wyceny na podstawie m.in. historycznych notowań akcji spółki.

Jak sprawnie osiągać kolejne szczyty?

Programy motywacyjne można konstruować na różne sposoby, jednak nie wszystkie będą tak samo skuteczne. Co więcej, źle skonstruowane warunki programów akcyjnych mogą prowadzić do niezamierzonych i bardzo kosztownych scenariuszy, które będą wymagały ujęcia dużych kosztów w księgach. Dlatego aby skutecznie zmotywować kadrę menedżerską do tego żeby wraz z firmą osiągać kolejne szczyty w zyskach czy wynikach giełdowych, warto skonsultować konstrukcję takiego programu ze specjalistą jeszcze przed jego wdrożeniem. Pomóc w tym zakresie mogą na przykład eksperci z biura aktuarialnego https://halley.pl/, dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu w zakresie wycen MSSF 2. Warto więc najpierw skontaktować się z aktuariuszem, aby następnie spokojnie i bez stresów oddać się zdobywaniu innych szczytów – tym razem tych górskich, podczas wakacyjnych wyjazdów urlopowych.