środa, 10 czerwiec 2020 19:23

JPK_v7 ułatwienia dla podatników i założenia ustawodawcze

JPK_v7 JPK_v7

W ramach zmian legislacyjnych ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw, już 4 lipca 2019 roku ustawodawca zdecydował, że w 2020 roku nastąpią jedne z ważniejszych zmian w zakresie sprawozdawczości VAT. Pierwotnie zmiany miały nastąpić od 1 lipca 2020 roku, jednak ze względu na epidemię koronawirusa były przesuwane.

Obecnie planowaną datą wprowadzenia nowych JPK_v7k i JPK_v7m, jest 1 października 2020 roku.

Nowe formy deklaracyjne

Plan ustawodawcy zakłada likwidację obecnego obowiązku deklaracyjnego VAT-7 oraz VAT-7K i zastąpienie go nową, rozszerzoną formą jednolitego pliku kontrolnego JPK-VAT, w formach JPK_V7M lub JPK_V7K. Nowe struktury mają w całości zastąpić obecne rozliczenia w zakresie VAT-7 i VAT-7K, nie dotyczą jednak pozostałych deklaracji podatkowych, np. VAT-12, VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-14. Dzięki temu rozwiązaniu dojdzie do pełnego wykorzystania Jednolitego Pliku Kontrolnego w jego pierwotnych, pełnych założeniach. Przestanie funkcjonować obok tradycyjnych deklaracji VAT-owskich, a stanie się podstawowym i często jednym narzędziem do komunikacji i składania deklaracji do organów podatkowych.

Warianty JPK_V7

Z założenia, JPK-V7M stanowi wariant dla podatników rozliczających się z podatku od towarów i usług miesięcznie, natomiast JPK_V7K stanowi deklarację dla podatników rozliczających się kwartalnie. Należy jednak zauważyć, że nowy plik JPK będzie składać się z dwóch części - ewidencyjnej oraz deklaracyjnej. Nadal obowiązywać będzie zasada, że część ewidencyjną wszystkie podmioty składają co miesiąc (miesięcznie), jednak w przypadku podatników uprawnionych do składania deklaracji kwartalnie - będą oni mogli korzystać z JPK_V7K i część deklaracyjną zdawać właśnie co 3 miesiące (kwartał).

Plik powinien być przygotowywany w formacie XML, składającym się z trzech rodzajów pól: obowiązkowych - których wypełnienia zapisu należy dokonać za każdym razem, a jeżeli nie możliwe jest ustalenie danych, należy wpisać słowo "BRAK"; opcjonalnych - czyli zapisów dokonywanych wyłącznie w przypadku wystąpienia określonych danych; fakultatywnych - czyli dokonywanych dobrowolnie, takich jak na przykład numer telefonu.

jpk_v7m

jpk_v7m

Korekty JPK

Jednolity Plik kontrolny w nowej odsłonie, będzie również przewidywać możliwość dokonywania korekt. W tym celu, podatnik powinien wyłączyć jedynie części (deklarację lub ewidencję) która podlegają korekcie.

I tak, w przypadku korekty całości, wskazuje wszystkie elementy deklaracyjne i ewidencyjne:

 • Naglowek,
 • Podmiot1,

 • Deklaracja,

 • SprzedazWiersz,

 • SprzedazCtrl,

 • ZakupWiersz,

 • ZakupCtrl.

W sytuacji, jeżeli korekta dotyczy i wymaga zmian tylko w części deklaracyjnej – podatnik nie uzupełnia i nie wpisuje części ewidencyjnej. Powinien więc wskazać odpowiednio części:

 • Naglowek,

 • Podmiot1,

 • Deklaracja.

W trzeciej opcji, jeżeli podatnik musi dokonać korekty części ewidencyjnej, powinien wskazać tylko jej elementy i będą to:

 • Naglowek,

 • Podmiot1,

 • SprzedazWiersz,

 • SprzedazCtrl,

 • ZakupWiersz,

 • ZakupCtrl.