czwartek, 19 sierpień 2021 07:05

Dlaczego OC w życiu prywatnym jest tak ważnym ubezpieczeniem?

OC w życiu prywatnym OC w życiu prywatnym pixabay

OC w życiu prywatnym to bardzo istotne zabezpieczenie, dzięki któremu odciążamy się od odpowiedzialności finansowej za szkody, które wyrządziliśmy drugiej osobie.

Jest to ubezpieczenie, które gwarantuje spokój oraz komfort psychiczny w sytuacjach prywatnych, które mogą komuś zagrażać lub wywoływać szkody na rzecz osób trzecich. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest szczególnie ważne w przypadku, gdy opiekujemy się małymi dziećmi czy zajmujemy się nietypowym hobby, które może okazać się niebezpieczne w skutkach zarówno dla nas, jak i dla innych uczestników.

Czym jest ubezpieczenie OC w życiu prywatnym?

Szkody, które obejmują OC w życiu prywatnym mogą zostać wyrządzone zarówno w miejscu naszego zamieszkania, jak i poza nim. Wówczas, jeżeli jesteśmy nim objęci, nie musimy ponosić odpowiedzialności finansowej za zdrowie i bezpieczeństwo innych z własnych zasobów pieniężnych. Z opłacanych przez nas regularnie składek ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie osobie poszkodowanej. Odszkodowanie obejmuje wiele aspektów, jednym z nich są szkody majątkowe, np. zniszczenie cudzego mienia. Mogą to również być uszkodzenia ciała, np. jeżeli w drodze wypadku z naszej winy ktoś ucierpiał zdrowotnie, np. złamał sobie rękę. Jak świadczą o tym powyższe przykłady, ubezpieczenie OC ma na celu chronić winowajcę od ponoszenia kosztów zadośćuczynienia powypadkowego.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym nie jest obowiązkowe, a wysokość składek na ten cel jest ustalana indywidualnie z każdym klientem w zależności od jego możliwości finansowych. Na wysokość składki ma również wpływ tryb życia jaki prowadzi osoba zainteresowana ubezpieczeniem oraz zajęcia jakie towarzyszą jej w życiu codziennym. Im bardziej odpowiedzialne i ryzykowne czynności podejmujemy, tym bardziej powinniśmy się ubezpieczyć. W związku z konkretną wysokością stawek również ostateczna kwota wypłacona z ubezpieczenia będzie sztywno określona.

Jak działa ubezpieczenie OC?

Po wyczerpaniu środków, które uzbieraliśmy w ramach polisy należałoby ubezpieczyć się dodatkowo. Pozwoli to zgromadzić większe środki, szczególnie jeżeli ubezpieczenie jest często wykorzystywane przez klienta. Jest to szczególnie istotne, jeżeli zdarzy się sytuacja, że kwota odszkodowania jest wyższa, niż suma jaką obejmuje polisa ubezpieczeniowa. Taka sytuacja jest ostatecznie obciążające prywatnie dla właściciela polisy, ponieważ musi on zapłacić różnicę z własnej kieszeni.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody majątkowe oraz cielesne wyrządzone osobom trzecim, które nie należą do naszego gospodarstwa domowego i nie są mieszkańcami tego samego domu. Jest to bardzo istotne, ponieważ jeżeli coś stanie się któremuś z naszych współmieszkańców, wówczas ta konkretna polisa ubezpieczeniowa nie obejmuje odszkodowania dla naszego współlokatora.

Jakie szkody obejmuje OC w życiu prywatnym?

Przykładowe szkody jakie obejmuje wypłata odszkodowania z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym to np. wybicie szyby w aucie jednego z sąsiadów, podczas zabawy z piłką. Również zarysowanie samochodu lub zniszczenie roweru obcej osoby uprawnia ją do wystąpienia o odszkodowanie z naszej strony. Podczas wakacji, gdy mieszkamy w hotelu lub wynajmujemy od kogoś prywatna kwaterę, my lub nasza pociecha możemy przez nieuwagę zniszczyć mebel lub rozbić zastawę. Wówczas za poniesione szkody materialne właściciel kwatery otrzyma z tytułu zniszczeń odpowiednio wysokie odszkodowanie.

Inną sytuacją może być moment, w którym uszkodzimy lusterko czyjegoś auta zahaczając o nie torba podczas spaceru. Kiedy wynajmujemy od kogoś mieszkanie również dobrze jest się ubezpieczyć od takich szkód, ponieważ o ile część mieszkaniowa objęta jest kaucja, z której wynajmujący może ściągnąć środki, o tyle w częściach wspólnych odpowiadamy za nawet przypadkowe zniszczenia personalnie. Wówczas lepiej zabezpieczyć się polisą ubezpieczeniowa, która zapewni nam środki do wypłacenia odszkodowania za zniszczenia dokonane np. w windzie lub na wspólnej klatce schodowej.

Ubezpieczenie obejmuje również sytuacje, w których ktoś zostanie poszkodowany przez naszego pupila, np. pogryziony przez psa. Równie dobrze możemy przez przypadek wjechać w kogoś rowerem lub hulajnoga elektryczną - jeżeli coś mu się stanie, ubezpieczenie OC w życiu prywatnym obejmie taką sytuacje i uprawni ofiarę do otrzymania odszkodowania.

Warto ubezpieczyć się od szkód wyrządzonych w trakcie codziennego życia, ponieważ nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć zdarzeń losowych, w których możemy wyrządzić komuś krzywdę lub szkodę materialną. Jest to ubezpieczenie stosunkowo niedrogie, a może bardzo odciążyć nas w razie niebezpiecznej sytuacji. Składkę ubezpieczenia płacimy raz na rok lub raz na dwa - trzy lata. Ogromnym plusem jest to, że ubezpieczenie obejmuje także naszych domowników, dlatego, jeżeli nasze dziecko wyrządzi jakąś szkodę, rekompensata zostanie wypłacona z opłacanych przez nas składek ubezpieczeniowych.