Polecane

  • 1
  • 2
czwartek, 17 październik 2019 11:01

Szkolenie BHP – czy jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników?

Szkolenie BHP Szkolenie BHP

Kiedy w firmie zostaje zatrudniony nowy pracownik, to zgodnie z Kodeksem pracy, powinien zapoznać się z przepisami BHP. Pracodawca ma dopilnować, aby tak się stało. A może jednak nie zawsze jest to konieczne?

 

Bezsprzecznie przepisy mówią o tym, że osoba, która nie posiada znajomości zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, nie powinna wykonywać swoich obowiązków zawodowych. W związku z tym pracodawca zapewnia pracownikom możliwość skorzystania ze szkolenia BHP – wstępnego oraz okresowego. Pierwsze z nich obejmuje instruktaż ogólny i stanowiskowy, drugie przeprowadzane jest po to, aby przypomnieć osobom zatrudnionym na poszczególnych stanowiskach przepisy, które ich dotyczą. Poza tym zdarza się, że należy zapoznać je ze zmianami, jakie weszły w międzyczasie w życie. Szkolenia BHP powinny być prowadzone przez odpowiednio wykwalifikowanych, rzetelnych i doświadczonych instruktorów. W takich miastach, jak Warszawa działa wiele ośrodków szkoleniowych, które gwarantują, że ich oferta jest najlepsza. Natomiast nie należy pochopnie wybierać z kim podejmie się współpracę w tym zakresie. Po pierwsze jeśli szkolenia BHP mają wysoką jakość, ich uczestnicy są mniej narażeni na wypadki podczas wykonywania swoich obowiązków. Po drugie w przypadku, gdy firma przewiduje, iż będzie organizowała szkolenia okresowe, warto móc liczyć na profesjonalnych oraz sprawdzonych instruktorów.

Okazuje się jednak, że od stycznia 2019 r. niektórzy pracownicy mogą być zwolnieni ze szkoleń okresowych BHP. Dotyczy to osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych, u pracodawców, których działalność w znacznym stopniu można zakwalifikować maksymalnie do trzeciej kategorii ryzyka zawodowego. Istnieje więcej wyjątków. Chodzi tutaj o sytuacje, gdy pracownik podpisuje umowę z dotychczasowym pracodawcą i ma obejmować to samo stanowisko. Podobnie jest jeżeli nie została zawarta umowa o pracę, tylko inny jej rodzaj, a także w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych.