poniedziałek, 05 sierpień 2019 22:13

Co wybrać studia czy szkołę policealną? Analizujemy szkoły pomaturalne.

Szkoła policealna Szkoła policealna

Najgorętszy okres dla absolwentów szkół średnich zaczyna się każdego czerwca, kiedy otwierane są rekrutacje na uczelnie wyższe czy do szkół policealnych.

Młodzi ludzie często sobie zadają pytanie, jaką uczelnię wybrać? Podpowiadamy, jakie atuty masz szkoła policealna.

Procesy rekrutacyjne są nieubłagane dla absolwentów szkół wyższych. Aby nie zostać bez szkoły, należy do września zdecydować się na odpowiedni wybór. Jednak młodzi ludzie często obawiają się studiów, długotrwałej nauki, która nie daje zbyt dużych możliwości praktyki zawodowej. Natomiast w przypadku szkół policealny obawa dotyczy jakości kształcenia oraz możliwości podjęcia pracy. Jak wygląda sytuacja w przypadku szkół policealnych?

Obecne trendy na rynku jednoznacznie pokazują, że pracodawcy coraz chętniej zatrudniają osoby z konkretnym wykształceniem kierunkowym. Absolwenci powinni przedstawiać bardzo sprecyzowane umiejętności dopasowane do potrzeb przyszłego pracodawcy. Poza kursami i szkoleniami zawodowymi, absolwenci szkół średnich zauważyli, że szkoła policealna spełnia kryteria pracodawców pod względem kierunkowego kształcenia. Poza tym szkoła daje nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również praktyczną.

Co daje szkoła policealna?

Przede wszystkim szkoła policealna daje możliwość kształcenia się teoretycznego i praktycznego. Poza zajęciami, które wpajają niezbędną wiedzę z dziedziny ratownictwa medycznego czy rehabilitacji, szkoła daje możliwość odbycia zajęć praktycznych. Wszystko odbywa się nie tak jak na studiach w ciągu trzech lub pięciu lat, a jedynie dwóch. Szkoły policealne dają nie tylko umiejętności, ale również skracają znacząco czas edukacji w porównaniu ze studiami. Poza tym absolwenci szkół średnich mogą liczyć na zajęcia w weekendy, co wiąże się z podjęciem pracy zawodowej, jeszcze trakcie trwania nauczania. Dzięki temu, już w młodym wieku, absolwent szkoły średniej może zarobkować, usamodzielnić się i kształcić zawodowo.

Atuty szkół policealnych

Szkoły policealne oferują nie tylko zajęcia w weekendy, ale również promocje typu brak opłaty wstępnej – wpisowej. W szkołach są otwierane nie tylko popularne kierunki typu kosmetologia czy rehabilitacja, ale również przyszłościowe i innowacyjne kierunki, wzorowane na nowych zawodach na rynku pracy. Poza tym tytuł zawodowy można uzyskać nawet po 10 miesiącach nauki w szkole policealnej. Jest również otrzymania świadectwa MEN uprawniającego do wykonywania określonego zwodu na terenie całej Unii Europejskiej. Wspomniane praktyki i warsztaty są zapewniane niemal w cały procesie nauczania teoretycznego, czyli biegną niemal równocześnie. Oferta szkół policealnych to ponad 30 kierunków, a zaliczyć do nich można: opiekun medyczny, florysta, technik usług kosmetycznych, trener personalny z elementami fitnessu. Nowe, innowacyjne kierunku idą z duchem czasu i odpowiadają na potrzeby rynku. Szkoła policealna to nie tylko wysokie standardy, ale również gwarancja rozwoju w najnowszych trendach rynkowych.

Jakie przykładowe zawody mamy na myśli?

Trener personalny to pierwszy zawód innowacyjny w szkole policealnej. Dzięki wiedzy teoretycznej i praktycznej, osoba po takim kierunku będzie mogła prowadzić zajęcia fitness, przygotowanie motoryczne, diety redukujące tkankę tłuszczową, czy poprawiać wyniki wydolnościowe swoich klientów. Poza tym do tego zawodu nie jest wymagane zdanie matury, a wyłącznie ukończenie szkoły średniej.

Szkoła policealna oferuje również kształcenie zawodowe w kierunku opiekun medyczny. Dzięki kwalifikacjom zdobytym w niespełna dwa lata, można stanowić opiekę na osobami chorymi i niesamodzielnymi. Można uzyskać pracę jako pomocniczy personel medyczny w szpitalach, ośrodkach pomocy społecznej czy w domach opieki publicznych lub prywatnych. Aby dobrze sprawdzić się w tym kierunku poznania wymaga wiedza związana z anatomią, psychologią. Do tego dochodzi nauczanie czynności terapeutycznych i opiekuńczych. Obowiązkowe są również zajęcia z pierwszej pomocy.

Szkoła policealna oferuje taki kierunek jak technik usług kosmetycznych. Dzięki kierunkowi można otrzymać wymienione wcześniej świadectwo MEN oraz uzyskać tytuł technika usług kosmetycznych. Już po dwóch latach edukacji praktycznej i teoretycznej można podjąć pracę w branży usług kosmetycznych: zakład kosmetyczny, odnowy biologicznej czy otworzyć swój własny. Program nauczania w tym wypadku wytycza Ministerstwo Edukacji Zawodowej, które jednocześnie daje pewność uzyskania kwalifikacji zawodowych na wysokim poziomie.

Kto może podjąć naukę w szkole policealnej? Są to absolwenci szkół średnich o różnych profilach. Wiele zależy od kierunku lub wymagań. Jedne kierunki nie wymagają zdanej matury, a inne już tak. Procedury są dość proste i często można do szkół aplikować on-line przez Internet. Jednak przed wyborem szkoły policealne należy dokładnie się zastanowić, jaki zawód chce się wykonywać i czy spełnia się określone normy kwalifikacyjne.

Szkoła policealna to doskonała alternatywa dla studiów i możliwość niemal natychmiastowej pracy zarobkowej bez kolizji z nauczaniem.