czwartek, 17 styczeń 2019 19:11

Prawo pracy bardziej dla pracownika czy pracodawcy?

Kodeks pracy zasadniczo chroni pracownika. Jednak nie należy zapominać o tym, że prawo pracy jest również dobrym źródłem wiedzy dla pracodawców. Ma za zadanie też wspomagać pracodawcę, co nie zawsze jest korzystne dla pracownika.

 

Prawo pracy jest bardzo istotnym narzędziem obrony dla każdego pracownika i w zasadzie każdy pracownik, kodeks pracy powinien mieć w “małym palcu”. Wiadomy jest fakt, iż prawo pracy jest absolutną podstawą. Jednak w zakładzie pracy mogą funkcjonować również innego rodzaju prawa, pod które pracownik musi podlegać. Do tego rodzaju praw zalicza się między  innymi przepisy zakładowe lub regulamin pracy i wynagradzania. Najistotniejszym faktem dotyczącym praw, którym podlega pracownik, jest to, że postanowienia aktów prawnych nie mogą być dla pracownika mniej korzystne niż postanowienia zawarte w Kodeksie Pracy. Wynika to z art. 18 Kodeksu Pracy, czyli zasady ochrony uprawnień pracowniczych, w którym znajdziemy postanowienie mówiące o tym, że postanowienia umów  o pracę oraz innych aktów, na podstawie których powstaje stosunek pracy, nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy. Jeśli w tym miejscu następuje jakakolwiek niezgodność, tj. zapis jest mniej korzystny dla pracownika niż to powinno wynikać z prawa pracy, niekorzystny zapis staje się z mocy prawa nieważny. Dalej powinny być one zastąpione odpowiednimi przepisami prawa pracy. W razie wszelkich niedogodności związanych z łamaniem przez pracownika lub pracodawcę, dobrym wsparciem może się okazać radca prawny. Warto zwrócić uwagę na to, iż kodeks pracy traktuje na równi status porozumień zbiorowych oraz układów zbiorowych. Co za tym idzie, według prawa pracy, na równi znajdują się: Regulamin i statut zakładu pracy oraz Układ oraz porozumienie zbiorowe pracy. W razie kłopotów, każdy radca prawny uświadomi poszkodowanego pracownika o tym, że umowa o pracę sporządzona przez pracodawcę, nie powinna w żaden sposób go ograniczać. Z tej perspektywy prawo pracy działa na korzyść pracownika, zapewniając mu pełne bezpieczeństwo. Dlaczego prawo pracy musi być bliższe pracownikowi? Wynikałoby z tego, że z założenia, pracodawca zawsze źle traktuje pracownika. W momencie, w którym zaczęlibyśmy się nad tym tematem dogłębniej zastanawiać, można by dojść do wniosku, że to stwierdzenie jest wręcz niesprawiedliwe. Sam pracodawca, również może znaleźć się w gorszym położeniu niż pracownik, w momencie nadużycia ze strony pracownika. Jak się okazuje, niestety jest to dość częsty problem. W tej sytuacji radca prawny staje się niezbędnym wsparciem. W tym przypadku mamy na myśli nadużycia finansowe, które (gdyby spojrzeć z dystansem na liczby) ostatecznie tworzą zastraszające sumy. Kolejnym aspektem działającym na niekorzyść pracodawcy, jest brak zaangażowania pracowników. Jest to czynnik, który mocno ingeruje w ogólną strukturę firmy. Zarówno pracownik jak i pracodawca powinni dobrze znać swoje prawa oraz nawzajem się szanować.