sobota, 22 grudzień 2018 18:14

Kiedy zmienić biuro księgowe na inne?

Buro księgowe Buro księgowe
Księgowość to jedna z ważniejszych dziedzin w funkcjonowaniu firmy. Bez niej żadna operacja nie mogłaby się odbyć. Wbrew pozorom, usługi księgowe nie ograniczają się do rozliczania podatków. Składa się na nie wiele procesów, które nie tylko umożliwiają funkcjonowanie przedsiębiorstwa, ale powinny także służyć jego usprawnianiu i przyczynianiu się do generowania większych zysków.
W przypadku, kiedy księgowość ogranicza się do fakturowania i rozliczania podatków, warto zmienić biuro księgowe na nowe, które będzie oferowało kompleksową ochronę, która usprawni działanie firmy.

Trzy rodzaje rachunkowości

Biuro księgowe oferujące kompleksową obsługę, zakłada pracę związaną z trzema rodzajami rachunkowości. Pierwszą z nich jest rachunkowość zarządcza. Ma ona charakter wewnętrzny i wiąże się z procesami odbywającymi się w ramach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jej zadaniem jest zbieranie kluczowych danych, ich analiza i interpretacja oraz wyciąganie wniosków celem przygotowania raportów pomocniczych dla kadry zarządzającej firmą. Treść wynikająca z analiz ma stanowić warstwę pomocniczą do podejmowania kluczowych decyzji dla przyszłości firmy oraz jednostek w niej funkcjonującej.

Drugi rodzaj określany jest mianem rachunkowości finansowej. Praca w tym zakresie wiąże się z procesami gospodarczymi i zakłada ich szczegółową ewidencję. Trzeci rodzaj to rachunkowość podatkowa i związana jest z dokonywaniem stosownych rozliczeń z urzędem skarbowym.

Funkcje kompleksowej księgowości

Pełna księgowość ma za zadanie wykonywanie kilku wzajemnie ze sobą połączonych funkcji. Ich komplementarne zapewnienie przekłada się na optymalne działanie każdej firmy, zarówno wykonywanie pewnych czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jak i wdrażanie nowych, bardziej korzystnych rozwiązań, które przyniosą oszczędności i przełożą się na zwiększenie zysków danego przedsiębiorstwa. Profesjonalne biuro księgowe wypełni swoją pracę dbając o informacyjną, kontrolną, analityczną i stymulacyjną funkcję księgowości.

Ta pierwsza związana jest przede wszystkim z procesami decyzyjnymi. Zgodnie z jej założeniem, księgowy dostarcza niezbędnych informacji do zarządu, który na ich podstawie zatwierdza pewne decyzje. Są one związane z zarządzaniem jednostką, które ma gwarantować zadowalający wynik finansowy przedsiębiorstwa. W ramach tej aktywności, informacje o stanie majątkowym i kapitałowym firmy dostarczane są do banków, urzędu skarbowego czy inwestorów. Umożliwia to zaprezentowanie pozycji firmy i znalezienie ewentualnych dróg współpracy.

Funkcja kontrolna ma na celu wyeliminowanie zachowań niepożądanych, którymi są przede wszystkim wyłudzenia, oszustwa, przywłaszczenia i kradzieże oraz niszczenie mienia. Z jednej strony, księgowy prowadzi szczegółową kontrolę mienia oraz posunięć pracowniczych, archiwizuje dokumenty i bada stopień emisji, z drugiej opracowuje normy użytkowania mienia firmowego, które nie narażą przedsiębiorstwa na marnotrawstwo. Funkcja analityczna to interpretacja danych liczbowych, która dotyczy ustalenia statusu ekonomicznego przedsiębiorstwa i stanowi punkt wyjścia do wdrożeń optymalizacyjnych.

Ostatnia funkcja księgowości to swoista motywacja jednostek do efektywnego pełnienia obowiązków.

Artykuł powstał dzięki uprzejmości http://biurokooperacja.pl/.

powrót na górę